Vores musik

Vores repertoire er meget varieret både mht. tidsperioder og genrer. Koncerterne er koncentreret omkring forår og jul, men vi giver koncert fordelt over hele året.

Musikalsk Forsamlingshus holder vi to gange om året, og det er en god blanding af korets program og fællessang.Korets medlemmer underholder og der hygges ved kaffebordene.
De sidste år har vi indspillet to CD’er. Der er en god udfordring og også meget inspirerende for vores videre musikalske udvikling.
Lyt til et eksempel fra indspilningen her